அனுமன் பக்தர்களை சனி பகவான் ஏன் பாதிப்பதில்லை?   நவக்கிரகங்களில் வலிமையான கிரகமாகத் திகழ்பவர் சனி பகவான் இவரைப் ...

​Read More

கால சர்ப்ப தோஷம் என்றால் என்ன?தோஷம் மற்றும் பரிகாரம் கால சர்ப்ப தோஷ பரிகாரங்கள்: இரண்டு பாம்புகள் இணைந்திருக்கும் ...

​Read More

நவகிரக தோஷம் விலக!..   ஒவ்வொருவரும் வாழ்க்கையில் கஷ்டங்களே இல்லாமல் சுகமாக வாழ நவகிரக தோஷம் நிவர்த்தி பரிகாரம் ...

​Read More

சனி திசை தரும் பலன்கள்! [belowhone]   பாகுபாடு இல்லாத தர்மவான், நீதிமான் என்று சனீஸ்வர பகவானை சொல்லலாம். ...

​Read More

ராகு கேது பலன்கள் கிடைக்க செய்ய வேண்டிய செயல்கள்: [belowhonealtone]   ராகு கேது என்பவர் யார்: ஒரு ...

​Read More