அனுமன் பக்தர்களை சனி பகவான் ஏன் பாதிப்பதில்லை?   நவக்கிரகங்களில் வலிமையான கிரகமாகத் திகழ்பவர் சனி பகவான் இவரைப் ...

​Read More

சனி திசை தரும் பலன்கள்! [belowhone]   பாகுபாடு இல்லாத தர்மவான், நீதிமான் என்று சனீஸ்வர பகவானை சொல்லலாம். ...

​Read More